ปณิธาน ๒๕๕๘

– ปรับเรื่องการนอน นอนเร็วตื่นเช้าไม่เข้างานสาย : สายกว่าเดิมไปอีก 

– มีวินัยในการออกกำลังกายมากขึ้น ตั้งเป้าพุงลด 4 นิ้ว จาก 38.5 นิ้ว : ล้มเหลว

– เก็บเงินไว้เดือนละ 500-1000 : ล้มเหลว

– ลดความเกรี้ยวกราด : ก็ค่อนข้างล้มเหลว

– ไปดูดีเจที่ชอบให้ได้มากที่สุด : ประสบความสำเร็จมวาก

– ปรับสมุดบัญชีทุกเดือน : ล้มเหลว

– มีผลงานเพลงอย่างน้อย 2 เพลง : ล้มเลว

– ออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ต่างประเทศ : มีไปแค่เวียดนามกับกัมพูชา ตจว.แทบไม่มี

– สักเพิ่ม : แค่ 1 ครั้งเมื่อตอนวันเกิด

– ฝึกทำ mix session House of Hell และอัพโหลดผลงานทุกเดือน สิ้นปีมี Year mix : ล้มเหลว

– กินบุฟเฟต์เดือนละครั้งอย่างน้อย : กินบ่อยแต่ไม่ทุกครั้ง

– ซื้อจอร์แดนเพิ่ม : ล้มเหลว

– ไปงาน zoukout, DWP   : ล้มเหลว

– วางแพลนท่องศัพท์อังกฤษเพิ่มเติมในแต่ละเดือน แบ่งตามหมวดหมู่ : มีการเขียน blog แต่ก็ล้มเหลว

– ติดตามปณิธานในทุกๆเดือน : ล้มเหลว

Leave a Reply