ไม่รู้ชอบมานานแล้วหรือว่าเพิ่งมาเปลี่ยนแนว แต่ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับหนุ่ม Dyro แห่ง Revealed Recordings เมื่อมาเปิดสายย่อ
set นี้ได้มาจัด playlist พิเศษให้ RUN THE TRAP จะย่อจะลากจะเลื้อยแค่ไหนลองไปฟังดู