ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่มีคนมาขอไฟต่อบุหรี่ (ทั้งๆที่ผมไม่สูบ)

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่มีคนทักว่าผมเป็นคนใต้

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่คนคิดว่าผมนับถือศาสนาอิสลาม

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่จะโดนตรวจค้นร่างกายมากกว่าผู้อื่น

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่มีคนว่าเหมือนไท ธนาวุฒิ,ไมค์ ภิรมย์พร,แช่ม แช่มรัมย์

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่ถูกคิดว่าเป็นบ๋อย

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่ผู้หญิงคิดว่าผมเป็นโรคจิต

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่เมาแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่ถูกว่าว่าเอาแต่ใจ

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่พนักงานร้่านต่างๆชอบกวนส้นตรีน

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่จะเจอคนขัดหูขัดตาในสังคม

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่เกลียดใคร

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่ซื้อของโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง

ไม่ใช่ครั้งแรก…อยากไปไหนก็ไปโดยไม่วางแผน

ไม่ใช่ครั้งแรก…ที่เขียน blog ในเวลางาน 😛

แปลอังกฤษ by @erawat

it’s not a first time. I was asked for a lighter even I don’t smoke.
it’s not a first time. I was thought that I come from the southern originally
it’s not a first time.I was thought that I am a Muslim
it’s not a first time. That often investigated by security rathen than other people
it’s not a first time.I have been told that I look like thai singer such as
it’s not a first time.I have been thought that I am a Waiter
it’s not a first time.I have been thought to be psychosis
it’s not a first time.When I got up after drinking, I usually forgot that I had done in the night.
it’s not a first time.I have been told that I consider only one’s interests
it’s not a first time.shop assistances are always annoying me when I’m buying something
it’s not a first time.I have meet bad people in a social life (แปลไม่ถูก)
it’s not a first time.I hate somebody
it’s not a first time.I’m going out without planing
it’s not a first time.I’m blogging while working time