กล่าวถึงคุณครูผู้เปรียบดังพ่อแม่คนที่สองของเรา คอยอบรมสั่งสอนวิชาความรู้มากมาย เรารู้จักครูมากแค่ไหน ครูนั้นมีมากมายหลายหลาก

ครูกล้า หมายถึง ครูผู้มีความกล้าหาญ

ครูเวท หมายถึง ครูืที่ชอบออกกำลังกาย เล่มกล้าม ยกน้ำหนัก

ครูหา หมายถึง ของครูหาย

ครูไว หมายถึง ครูผู้มีความเร็ว

ครูรวย หมายถึง ครูมีเงินเยอะ

ครูหมวย หมายถึง ครูผู้มีเชื้อสายจีน หรือมีตาชั้นเดียวผิวพรรณขาวใส

ครูหมิง หมายถึง ครูชื่อหมิง

สาครู ย่อมาจาก สาแก่ใจครู หมายถึง สะใจครู

โซครู หมายถึง ครูผู้มีฐานะยากจน อดอยากจนผอมโซ

ครูเล่อร์ หมายถึง ผู้เป็นครู มาจากภาษาอังกฤษ ครู+er

โอตาครู เป็นประโยคสบถ เมื่อมีอะไรมาทิ่มหรือโดนตาของครู

นิดฉะครู หมายถึง นักเรียนชื่อนิดที่ก้าวร้าวกับครู

รู้จักครูกันแล้วก็อย่าลืมรักครูกันให้มากๆ ระลึกถึงบุญคุณของครูด้วยนะครับ