Day: December 31, 2018

Dear my 2018

ยกให้ปีนี้เป็นปีแห่งการปลดล็อคหลายๆอย่าง ปลดล็อคย่านที่พักใหม่ด้วยย้ายที่พักกลับมาเช่าคอนโดอยู่อีกครั้งตั้งแต่ต้นปี จริงๆก็ไม่ได้ไกลจากเดิมแต่เพิ่มเติมคือความสะดวกสบายใกล้ถนนใหญ่ใกล้ MRT. และแหล่งชุมชน(เสื่อมโหรม) ตอนนี้อยู่มาครบปีแล้วห้องเล็กลงมาก แปลกใจจัง ปลดล็อคชีวิตการทำงานครั้งใหญ่ ช่วงเดือนเมษาได้ตัดสินใจก้าวออกจาก comfort zone ชีวิตพนักงานประจำบริษัทใหญ่ออกมาเป็น out soruce ลาขาดจากความสบายที่เคยมี วันหยุด วันลา โบนัส สวัสดิการ ณ​ […]